TATRA R46 50t / VS-MONT S1G / HYVA FC ALFA

LOM BUDKOV – LADCE
DSC02574 DSC02572 DSC02568 DSC02548 DSC02530 DSC00060 DSC00055 DSC00044