Belgická armáda s VS-MONT sklápačmi

DAF získava veľkú objednávku od belgickej armády.

Objednávka zahŕňa dodanie a servis 879 vojenských vozidiel.

Dodávka prvých vozidiel je plánovaná na rok 2022.

Spoločnosť DAF vybrala ako dodávateľa  nadstavieb – sklápačov VS-MONT s.r.o.

Bližšie informácie nájdete v magazíne Transport a logistika:

DAF získal veľkú objednávku od armády, podvozky dodá TATRA

 

Článok k nahliadnutiu:

VS-MONT sklápače pre belgickú armáduVypracujte mi cenovú ponuku

Kontakt