Atypická nadstavba S1G vyrobená do Fínska

Naša spoločnosť VS-mont vyrobila špeciálnu, jedinečnú nadstavbu S1G pre fínskeho zákazníka podľa jeho požiadaviek. Momentálne je vyrobená a namontovaná prvá nadstavba, realizovať sa budú ďalšie dve totožné korby.

Polkruhová kónusová nadstavba S1G na podvozku Volvo 10×4 je špecifická tým, že má:

  • zadné čelo hydraulické – dvojčinné s hydraulickým zaisťovaním 2 hákov po stranách, ovládané z kabíny vodiča (pravá strana),
  • zadné hydraulické čelo sa nachádza vo vnútri nadstavby,
  • výška bočníc od predného čela k zadnému čelu klesá z 1 270 mm na 1 100 mm,
  • odsyp je skrátený a zošikmený kvôli tomu, aby tam neostávali kamene,
  • objem 16,5 m3.


Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt