Medzinárodná výstava SOLUTRANS 2019

Solutrans Lyon, Francúzsko

V dňoch 19. – 23. 11. 2019 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výstave dopravy SOLUTRANS 2019.

Spolu s naším partnerom CORNUT sme predstavili jednostranný polkruhový sklápač.Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt