Domíchavače Stetter

ultra-eco_gr

 stetter

Nový koncept odlehčené nástavby domíchávače: Stetter Ultra Eco

Od září 2014 platí v Evropě emisní norma EURO 6, která je závazná pro všechna nově vyrobená nákladní vozidla. Přísných emisních limitů obsahu oxidů dusíku a pevných částic bylo dosaženo konstrukčními úpravami a novými prvky ve výfukové soustavě. Tím došlo k dalšímu zvýšení hmotnosti podvozků, někdy až o 300 kg.  Vyšší hmotnost podvozku znamená nižší přepravní kapacitu, což má negativní vliv na hospodárnost provozu.

Aby přísnější ochrana životního prostředí nepůsobila na nižší hospodárnost provozu, vyvinula společnost Stetter nástavbu domíchávače Stetter UltraEcoNástavba v kombinaci s vhodným odlehčeným podvozkem 8×4 EURO 6 umožňuje dopravu 8m3 betonu.

Ultra Eco

Bližší informace vám rádi poskytneme:

+421 42 4313 511

vsmont@vsmont.sk