Sklopno-zásuvná zábrana VS-MONT pre podvozky Tatra

Nová modelová rada sklopno-zásuvnej zábrany od spoločnosti VS-MONT s.r.o. pre podvozky TATRA Phoenix
„Finišer či terén nie je problém“

1. Nezasypanie zábrany – Patentované technické prevedenie “sklopno-zásuvnej zábrany” v kombinácii s umiestnením “vedľa rámu vozidla” umožňuje pri polohe “terén” vysýpanie prevážaného materiálu bez toho, aby došlo ku zasypaniu zábrany.
2. Finišer – výhodou tohto technického riešenia je, že nami vyvinutá “sklopno-zásuvná zábrana” pri zdvihnutej polohe “terén” je v takej výške od zeme, ktorá dovoľuje zacúvať ku špeciálnemu stroju na pokladanie Asfaltu – Finišer.
3. Prejazdnosť vozidla v teréne – týmto nami vyvinutým špeciálnym riešením “sklopno-zásuvnej zábrany” v kombinácii s bočným umiestnením “vedľa rámu vozidla” sme taktiež výrazne zvýšili technické možnosti prejazdnosti vozidla v teréne tým, že zábrana je v polohe “terén” umiestnená vyššie a bližšie ku vozidlu a tým nedochádza ku kolízii zábrany s nerovnosťami terénu.
4. EHK OSN č. 58.03 – Samozrejmosťou je, že nami dodávané riešenie je odskúšané a spĺňa všetky nariadenia EU smerníc podľa EHK OSN č. 58.03

Robíme maximum, aby sa Vaša práca s vozidlami TATRA Phoenix stala čo najkomfortnejšou.Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt