EXPO Lesní lom, Brno Líšeň

V dňoch 19.-21.06.2018, od 9:00-17:00 hod. nás nájdete medzi vystavovateľmi na

12. medzinárodnom demonštračnom veľtrhu strojov a zariadení  pre ťažobný priemysel a stavebníctvo.

Pozvánka na voľný vstup:

EXPO 2018