Domiešavače Stetter

ultra-eco_gr

stetter

Nový koncept odľahčené nadstavby domiešavača: Stetter Ultra Eco

Od septembra 2014 platí v Európe emisná norma EURO 6, ktorá je záväzná pre všetky novovyrobené nákladné vozidlá. Prísnych emisných limitov obsahu oxidov dusíka a pevných častíc bolo dosiahnuté konštrukčnými úpravami a novými prvkami vo výfukovej sústave. Tým došlo k ďalšiemu zvýšeniu hmotnosti podvozkov, niekedy až o 300 kg. Vyššia hmotnosť podvozku znamená nižšiu prepravnú kapacitu, čo má negatívny vplyv na hospodárnosť prevádzky.

Aby prísnejšia ochrana životného prostredia nepôsobila na nižšiu hospodárnosť prevádzky, vyvinula spoločnosť Stetter nadstavbu domiešavača Stetter UltraEco. Nadstavba v kombinácii s vhodným odľahčeným podvozkom 8 × 4 EURO 6 umožňuje dopravu 8m3 betónu.

Bližšie informácie vám radi poskytneme:

+421 42 4313 511

vsmont@vsmont.sk