Scania s nadstavbou VS-mont

Jednostranné nadstavby – polkruhové S1G – VS-Mont

PLNÉ KONUSOVÉ PREVEDENIE NADSTAVBY

3D - S1G 6x4 8x4 + rozmer     cof

Scania  s  nadstavbou VS-mont S1G.

Objem nadstavby: 17,0 m3  

Materiál použitý na nadstavbe:

podlaha HARDOX HB 450, predné čelo, bočnice, zadné čelo  STRENX 700

cof sdr

Bližšie informácie nájdete na našej stránke, v časti produkty.