Kontakt

Sekretariát

Ing. Rebrová Emília

sekretariát

 

tel.: +421 42 4313 511
tel.: +421 903 256 443
vsmont@vsmont.sk
skype: vsmont

Napíšte nám

  Obchodné zastúpenie

  Slovenská republika

  Ing. Jancíková Darina

  vedúci obchodného úseku

   

  SR – obchodný zástupca

  Západné, Stredné Slovensko

   

  +421 42 4313 513

  +421 917 650 555
  predaj2@vsmont.sk

  or@vsmont.sk

  Ing. Lőrincz Marcel

  SR – obchodný zástupca 

  Východné Slovensko

   

   

   

   

  +421 905 203 144
  predaj@vsmont.sk

  Veteška Peter

  SR – technická podpora predaja

   

   

   

   

   

  +421 907 709 199
  obchod@vsmont.sk

  Česká republika

  Čaputa Jakub

  ČR – obchodný zástupca

   

  +421 905 778 406
  j.caputa@vsmont.sk

  Veteška Peter

  ČR – technická podpora predaja

   

  +421 907 709 199
  obchod@vsmont.sk

  Ostatné štáty – export

  Ing. Lišaníková Radka

  obchodný zástupca

  rozvoj nových trhov

   

  +421 905 696 447
  export@vsmont.sk

  Veteška Peter

  export – technická podpora predaja

   

   

  +421 907 709 199
  obchod@vsmont.sk

  Výrobné oddelenie

  Ing. Vojtko Boris

  riaditeľ závodu 02 – PB

   

  +421 905 901 609

  boris.vojtko@vsmont.sk

  Smolár Andrej

  vedúci výroby 01 – LZ, 02 PB

   

  +421 918 096 230

  andrej.smolar@vsmont.sk

  Fujerík Miroslav

  technológ 

   

  +421 918 708 773

  vyroba@vsmont.sk

  Prevádzkové oddelenie

  Ing. Javorková Lenka

  odbyt – logistika

   

  +421 42 4313 514

  +421 908 440 550

  odbyt@vsmont.sk

  Mgr. Valašíková Dana

  technik vnútorného riadenia

   

  +421 42 4313 530

  +421 918 987 718

  tvr@vsmont.sk

  Potáč Peter

  prijímací, odovzdávací technik závod 01 LZ

   

  +421 42 4313 518

  +421 915 254 403

  technik@vsmont.sk

  Krajčoviech Miroslav

  prijímací, odovzdávací technik závod 02 PB

   

   

  +421 907 772 667

  kvalita@vsmont.sk

  Černička Bohumil

  nákup – zásobovanie

   

  +421 42 4313 533

  +421 917 131 293

  nakup@vsmont.sk

  Ing. Lišaníková Radka

  marketing

   

   

  +421 905 696 447
  marketing@vsmont.sk

  Servisné oddelenie

  Dispečing

  servis – dispečing

   

  +421 907 334 664

  servis@vsmont.sk

  Bednárik Michal

  vedúci servisu

   

  +421 918 902 999

  servis@vsmont.sk

  Ekonomické oddelenie

  Bc. Poliaková Marcela

  fakturantka

   

  +421 42 4313 529

  fakturacia@vsmont.sk

  Zboranová Emília

  personalistka

   

  +421 42 4313 528

  mzdy@vsmont.sk

  Vedenie spoločnosti

  Ing. Veteška Jozef

  konateľ

   

  +421 42 4313 511

  0903 256 443

  vsmont@vsmont.sk

  Veteška Jozef ml.

  konateľ

  prevádzkový riaditeľ

   

  +421 42 4313 520

  +421 915 757 996

  j.veteska@vsmont.sk

  Veteška Milan

  konateľ

  výrobný riaditeľ

   

  +421 42 4313 519

  +421 905 912 972

  m.veteska@vsmont.sk

  Veteška Peter

  konateľ

  obchodný riaditeľ

   

  +421 42 4313 513

  +421 907 709 199

  obchod@vsmont.sk

  Výrobné závody

  Foto6

  Výrobný závod 01

   

  Lazy pod Makytou
  Panština 1030
  020 55

  Foto2

  Výrobný závod 02

   

  Považská Bystrica
  Robotnícka  ulica 2125
  Areál  Považských strojární
  017 01