Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.vsmont.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom VS – MONT, s.r.o.

 

Podľa konkrétneho účelu spracúvania:

Kariéra

Komunikácia a pošta

Monitorovanie našich areálov

Návštevy

Zmluvní partneri

Zásady používania súborov cookies

Dovoľujeme si vás informovať o používaní súborov cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Aké cookies používame

Prevádzkové cookies – pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. na ktoré časti webovej stránky ste klikli a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.
Na našich stránkach využívame službu Google Analytics. Ako Google využíva dáta, keď používate naše stránky si môžete pozrieť tu.

Odmietnutie používania súborov cookies

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača.
Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Pri takomto nastavení vám však nevieme garantovať úplnú funkčnosť našej stránky.

Aké typy cookies používame?

Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt