Montáž zaplachtovania

Zaplachtovanie pre všetky typy nadstavieb

Vykonávame zaplachtovanie všetkých typov nadstavieb priamo z výroby alebo dodatočne.
Použiteľné pre vozidlá:

  • v stavebníctve (štandardné, žiaruvzdorné plachty)
  • na prevoz agrokomodít

 

Vypracujte mi cenovú ponuku

 

+421 42 4313 511
vsmont@vsmont.sk
Kontaktujte nás

Varianty zaplachtovaní

Pre jednostranné sklápače S1G/S1H

Zaplachtovanie mechanické na stranu

Zaplachtovanie  mechanické k prednému čelu CRAMARO

Zaplachtovanie  elektrické k prednému čelu CRAMARO

Zaplachtovanie MULTIKAP – AL prevedenie, hydraulické

Pre dvoj-trojstranné sklápače S2/S3

Zaplachtovanie mechanické k prednému čelu

Zaplachtovanie mechanické na stranu

Zaplachtovanie  elektrické k prednému čelu CRAMARO

Zaplachtovanie MULTIKAP – AL prevedenie, hydraulické

Súbory na stiahnutie

Návod na obsluhu CRAMARO GALOPPINO

Návod na obsluhu CRAMARO manuálne ovládanie

Návod na obsluhu CRAMARO elektrické ovládanie

Ukážky prevedení

Vypracujte mi cenovú ponuku

Kontakt