Magazín TRANSPORT A LOGISTIKA

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že v najnovšom vydaní magazínu TRANSPORT A LOGISTIKA nájdete článok o našej spoločnosti VS-mont, s. r. o.

Článok ponúka detailný pohľad na naše postupy, inovácie a flexibilitu, čo nás robí jedinečnými v našom odvetví.

Prečítať si ho môžete aj online na ich webovej stránke:



Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt