Jednostranný polkruhový sklápač

VS-MONT S1G: vyvinutý pre maximálnu efektivitu prepravy. Vďaka atraktívnemu dizajnu je dizajn S1G skutočným pútavým prostriedkom. S1G  je založený na modernej zváranej kompozitnej konštrukcii. Výsledkom je, že kombinuje maximálne užitočné zaťaženie s vysokou pevnosťou. Naše jednostranné nadstavby S1G  sú navrhnuté pre najťažšie práce. Sú optimalizované na opotrebenie a necitlivé na praskliny. Vďaka kombinácii so stabilizátorom a správnym použitím hydraulického systému je náš zadný sklápač S1G s dosiahnutím čo najnižšieho uloženia do pomocného rámu sklápača  obzvlášť stabilný  . Veľký uhol sklápania v spojitosti s plnokónusovým tvarom sklápča uľahčuje bezproblémové odsýpanie sypkého aj lepivého  materiálu. Nízke ťažisko zaručuje dobrú stabilitu na ceste  a najlepšie jazdné vlastnosti vďaka týmto vlastnostiam je S1G ideálnym nástrojom pre všetky dopravné potreby v sektore staveniska.

Prezentačné video

 • Jednostranný sklápač polkruhový S1G
Pomocný rám nadstavby

Pomocný rám nadstavby

 • konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučenia výrobcu podvozku
 • navrhnutý pre najnižšie možné uloženie nadstavby do pomocného rámu
 • vyrobený s vysoko pružného materiálu s vystužením v zadnej časti rámu
 • uchytený k podvozku špeciálnymi skrutkami , pružinami , platňami
VS-MONT

Hydraulický systém nadstavby

 • dodávaný od popredných renomovaných výrobcov hydraulických systémov
 • navrhnutý pre najoptimálnejšie využívanie nadstavby pri legislatívnom / technickom zaťažení
 • umiestnený v prednej časti nadstavby u uchytení hydraulického valca FE príp FC k prednému čelu
 • hydraulické čerpadlo s montážou na zvolené PTO výrobcom podvozku
 • olejová nádrž s príslušenstvom montovaná čo najoptimálnejšie do priestoru nadstavby prípadne podvozku
 • pneumatické ovládanie sklápania nadstavby s montážou do kabíny vodiča
Zadné čelo PENDEL

Zadné čelo

 • zavesené na čapoch a otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní
 • zaisťované automaticky
 • vhodné na prevoz sypkých materiálov , štrky , piesky , hlina
Mechanický držiak rezervného kolesa

Mechanický držiak rezervného kolesa

 • montovaný na pravú , ľavú stranu predného čela s optimálnym využitím zástavbového priestoru
 • umiestnený na odklopnej konzole v hornej časti predného čela
 • mechanický naviják
Stabilizátor nadstavby

Stabilizátor nadstavby

 • umiestnený v pomocnom ráme nadstavby s prepojením na nadstavbu
 • vyššia stabilizácia ( náklon ) nadstavby pri sklápaní
Bočné protipodjazdové zábrany

Bočné protipodjazdové zábrany

 • zábrany s exrudovaného hliníka s montážou medzi nápravy vozidla
 • možnosť odklopenia zábran
Bočné ochranné profily

Bočné  ochranné profily

 • ochranné plechy situované na bočných stanách nadstavby po celej dĺžke
 • ochrana podvozku / príslušenstva pred padajúcim materiálom pri nakládke / prevoze
Hliníkové blatníky pre 3-4 nápravu

Hliníkové blatníky

 • montované na pomocný rám nadstavby s nastaviteľnými konzolami
 • materiál AL okrasný výstupkový plech
 • gumové zásterky s vyviazaním
Skrinka na náradie

Skrinka na náradie

 • zabudovaná v ochranom plechu nadstavby v štandarde na ľavej strane nadstavby
 • uzatvárateľná
 • vodotesná
Sklopný rebrík

Sklopný rebrík

 • situovaný na ľavej strane bočnice nadstavby, v prípade že to umožňuje zástavbový priestor
 • možnosť sklopenia pre komfortný výstup do nadstavby
Rebrík k zaplachtovaniu

Rebrík k zaplachtovaniu

 • je súčasťou dodávky plachtovania VS-mont / Cramaro
 • uchytený pod nadstavbou s bezpečnostným zámkom
Zadná odsypová lišta

Zadná odsypová lišta

 • situovaná za zadným čelom nadstavby  v jednej rovine s podlahou
 • optimálne odsypávanie materiálu ( asfalt , štrky , piesky , hlina  ) od vozidla
 • presah lišty za zadné čelo cca 200 mm
Ochrana zadných skupinových svetiel

Ochrana zadných skupinových svetiel

 • určená k ochrane zadných skupinových  svetiel
 • dizajn ochrany  navrhnutý pre každý model svetla individuálne
 • ochrana v prevedení FE
Pozičné osvetlenie

Pozičné osvetlenie

 • v štandarde dodávané výrobcom vozidla
 • inštalované po stranách vozidla
Bezpečnostná podpera nadstavby

Bezpečnostná podpera nadstavby

 • sklopná FE podpera s madlom pre bezpečný pohyb v priestore nadstavby pri servisných zásahoch
Gumové dorazy na pomocnom ráme

Gumové dorazy na pomocnom ráme

 • komfortné  uloženie nadstavby pri dosadaní  nadstavby na pomocný rám
 • vymeniteľné formou skrutiek v prípade opotrebenia
Súbory na stiahnutie
Katalógový list

Katalógový list obsahuje zhrnutie informácií jednostranných nadstavieb S1G / S1H.

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu sklápacej plošiny S1. Skrátená inštrukcia pre vodiča.

Servisná knižka

Servisná knižka spoločnosti VS Mont. Informácie o servisných strediskách, povinnosti a plán servisných prehliadok.

Vypracujte mi cenovú ponuku

Kontakt