Jednostranný polkruhový sklápač

VS-MONT S1G: vyvinutý pre maximálnu efektivitu prepravy. Vďaka atraktívnemu dizajnu je dizajn S1G skutočným pútavým prostriedkom. S1G  je založený na modernej zváranej kompozitnej konštrukcii. Výsledkom je, že kombinuje maximálne užitočné zaťaženie s vysokou pevnosťou. Naše jednostranné nadstavby S1G  sú navrhnuté pre najťažšie práce. Sú optimalizované na opotrebenie a necitlivé na praskliny. Vďaka kombinácii so stabilizátorom a správnym použitím hydraulického systému je náš zadný sklápač S1G s dosiahnutím čo najnižšieho uloženia do pomocného rámu sklápača  obzvlášť stabilný  . Veľký uhol sklápania v spojitosti s plnokónusovým tvarom sklápča uľahčuje bezproblémové odsýpanie sypkého aj lepivého  materiálu. Nízke ťažisko zaručuje dobrú stabilitu na ceste  a najlepšie jazdné vlastnosti vďaka týmto vlastnostiam je S1G ideálnym nástrojom pre všetky dopravné potreby v sektore staveniska.

Prezentačné video

Jednostranný sklápač polkruhový S1G

Pomocný rám nadstavby

Pomocný rám nadstavby

– konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučenia výrobcu podvozku

– navrhnutý pre najnižšie možné uloženie nadstavby do pomocného rámu

– vyrobený s vysoko pružného materiálu s vystužením v zadnej časti rámu

– uchytený k podvozku špeciálnymi skrutkami , pružinami , platňami

VS-MONT

Hydraulický systém nadstavby

– dodávaný od popredných renomovaných výrobcov hydraulických systémov

– navrhnutý pre najoptimálnejšie využívanie nadstavby pri legislatívnom / technickom zaťažení

– umiestnený v prednej časti nadstavby u uchytení hydraulického valca FE príp FC k prednému čelu

– hydraulické čerpadlo s montážou na zvolené PTO výrobcom podvozku

– olejová nádrž s príslušenstvom montovaná čo najoptimálnejšie do priestoru nadstavby prípadne podvozku

– pneumatické ovládanie sklápania nadstavby s montážou do kabíny vodiča

Zadné čelo PENDEL

Zadné čelo

 

– zavesené na čapoch a otvárané vlastnou váhou čela pri vyklápaní

– zaisťované automaticky

– vhodné na prevoz sypkých materiálov , štrky , piesky , hlina

Mechanický držiak rezervného kolesa

Mechanický držiak rezervného kolesa

– montovaný na pravú , ľavú stranu predného čela s optimálnym využitím zástavbového priestoru

– umiestnený na odklopnej konzole v hornej časti predného čela

– mechanický naviják

Stabilizátor nadstavby

Stabilizátor nadstavby

– umiestnený v pomocnom ráme nadstavby s prepojením na nadstavbu

– vyššia stabilizácia ( náklon ) nadstavby pri sklápaní

Bočné protipodjazdové zábrany

Bočné protipodjazdové zábrany

– zábrany s exrudovaného hliníka s montážou medzi nápravy vozidla

– možnosť odklopenia zábran

Bočné ochranné profily

Bočné  ochranné profily

– ochranné plechy situované na bočných stanách nadstavby po celej dĺžke

– ochrana podvozku / príslušenstva pred padajúcim materiálom pri nakládke / prevoze

Hliníkové blatníky pre 3-4 nápravu

Hliníkové blatníky

– montované na pomocný rám nadstavby s nastaviteľnými konzolami

– materiál AL okrasný výstupkový plech

– gumové zásterky s vyviazaním

Skrinka na náradie

Skrinka na náradie

– zabudovaná v ochranom plechu nadstavby v štandarde na ľavej strane nadstavby

– uzatvárateľná

– vodotesná

Sklopný rebrík

Sklopný rebrík

– situovaný na ľavej strane bočnice nadstavby, v prípade že to umožňuje zástavbový priestor

– možnosť sklopenia pre komfortný výstup do nadstavby

Rebrík k zaplachtovaniu

Rebrík k zaplachtovaniu

– je súčasťou dodávky plachtovania VS-mont / Cramaro

– uchytený pod nadstavbou s bezpečnostným zámkom

Zadná odsypová lišta

Zadná odsypová lišta

– situovaná za zadným čelom nadstavby  v jednej rovine s podlahou

– optimálne odsypávanie materiálu ( asfalt , štrky , piesky , hlina  ) od vozidla

– presah lišty za zadné čelo cca 200 mm

Ochrana zadných skupinových svetiel

Ochrana zadných skupinových svetiel

– určená k ochrane zadných skupinových  svetiel

– dizajn ochrany  navrhnutý pre každý model svetla individuálne

– ochrana v prevedení FE

Pozičné osvetlenie

Pozičné osvetlenie

– v štandarde dodávané výrobcom vozidla

– inštalované po stranách vozidla

Bezpečnostná podpera nadstavby

Bezpečnostná podpera nadstavby

– sklopná FE podpera s madlom pre bezpečný pohyb v priestore nadstavby pri servisných zásahoch

Gumové dorazy na pomocnom ráme

Gumové dorazy na pomocnom ráme

– komfortné  uloženie nadstavby pri dosadaní  nadstavby na pomocný rám

– vymeniteľné formou skrutiek v prípade opotrebenia

Súbory na stiahnutie
Katalógový list

Katalógový list obsahuje zhrnutie informácií jednostranných nadstavieb S1G / S1H, S3.

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu sklápacej plošiny S1. Skrátená inštrukcia pre vodiča.

Servisná knižka

Servisná knižka spoločnosti VS Mont. Informácie o servisných strediskách, povinnosti a plán servisných prehliadok.

Vypracujte mi cenovú ponuku

Kontakt