Jednostranný sklápač – termo  S1GT

VS-MONT S1GT :  vyvinutý pre maximálnu efektivitu prepravy asfaltových zmesí . Vďaka atraktívnemu dizajnu je dizajn S1GT skutočným pútavým prostriedkom. S1GT  je založený na modernej zváranej kompozitnej konštrukcii s vysoko kvalitným systémom termoizolácie nadstavby s plochou krytia až  92 %. Výsledkom je, že kombinuje maximálne užitočné zaťaženie s vysokou pevnosťou. Naše jednostranné nadstavby S1GT  sú navrhnuté pre najnáročnejších zákazníkov v oblasti transportu asfaltových a iných zmesí.  Sú optimalizované na opotrebenie a necitlivé na praskliny. Vďaka kombinácii so stabilizátorom a správnym použitím hydraulického systému je náš zadný sklápač S1GT s dosiahnutím čo najnižšieho uloženia do pomocného rámu sklápača  obzvlášť stabilný .  Termo nadstavbu S1GT je možné kombinovať s rôznymi meraniami teploty  ( napr. ukazovateľ  teploty na nadstavbe , forma tlače dokumentu s danou teplotou v kabíne vodiča atď ) Veľký uhol sklápania v spojitosti s plnokónusovým tvarom sklápča uľahčuje bezproblémové odsýpanie asfaltových zmesí do finišera. Nízke ťažisko zaručuje dobrú stabilitu na ceste  a najlepšie jazdné vlastnosti vďaka týmto vlastnostiam je S1GT ideálnym nástrojom pre všetky dopravné potreby v danom sektore .

Pomocný rám nadstavby

Pomocný rám nadstavby

 • konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa doporučenia výrobcu podvozku
 • navrhnutý pre najnižšie možné uloženie nadstavby do pomocného rámu
 • vyrobený s vysoko pružného materiálu s vystužením v zadnej časti rámu
 • uchytený k podvozku špeciálnymi skrutkami , pružinami , platňami
Hydraulický systém nadstavby

Hydraulický systém nadstavby

 • dodávaný od popredných renomovaných výrobcov hydraulických systémov
 • navrhnutý pre najoptimálnejšie využívanie nadstavby pri legislatívnom / technickom zaťažení
 • umiestnený v prednej časti nadstavby u uchytení hydraulického valca FE príp FC k prednému čelu
 • hydraulické čerpadlo s montážou na zvolené PTO výrobcom podvozku
 • olejová nádrž s príslušenstvom montovaná čo najoptimálnejšie do priestoru nadstavby prípadne podvozku
 • pneumatické ovládanie sklápania nadstavby s montážou do kabíny vodiča
Izolované bočnice

Izolované bočnice

 • tepelná izolácia je v súlade s požiadavkami uverejnenými v úradnom vestníku BMVI 22-2013
 • celoplošné prekrytie bočníc termoizolačným materiálom zodpovedajúcim norme DIN 70001:2018-04
 • krytie termoizolácie formou nerezového plechu v hr. 08 mm so špeciálnym uchytením opláštenia nadstavby
 • tepelná odolnosť do 200 °C
Izolované predné čelo

Izolované predné čelo

 • tepelná izolácia predného čela je v súlade s požiadavkami uverejnenými v úradnom vestníku BMVI 22-2013
 • celoplošné prekrytie predného čela termoizolačným materiálom zodpovedajúcim norme DIN 70001:2018-04
 • krytie termoizolácie predného čela formou HB 450 plechu v hr. 5 mm s vnútornej strany nadstavby
 • tepelná odolnosť do 200 °C
Izolované zadné čelo

Izolované zadné čelo

 • tepelná izolácia zadného čela je v súlade s požiadavkami uverejnenými v úradnom vestníku BMVI 22-2013
 • celoplošné prekrytie zadného čela termoizolačným materiálom zodpovedajúcim norme DIN 70001:2018-04
 • krytie termoizolácie zadného čela formou nerezového plechu v hr. 08 mm so špeciálnym uchytením
 • tepelná odolnosť do 200 °C
Mechanický držiak rezervného kolesa

Mechanický držiak rezervného kolesa

 • montovaný na pravú , ľavú stranu predného čela s optimálnym využitím zástavbového priestoru
 • umiestnený na odklopnej konzole v hornej časti predného čela
 • mechanický naviják
Stabilizátor nadstavby

Stabilizátor nadstavby

 • umiestnený v pomocnom ráme nadstavby s prepojením na nadstavbu
 • vyššia stabilizácia ( náklon ) nadstavby pri sklápaní
Bočné protipodjazdové zábrany

Bočné protipodjazdové zábrany

 • zábrany s exrudovaného hliníka s montážou medzi nápravy vozidla
 • možnosť odklopenia zábran
Zadná odsypová lišta

Zadná odsypová lišta

 • situovaná za zadným čelom nadstavby  v jednej rovine s podlahou
 • optimálne odsypávanie materiálu ( asfalt , štrky , piesky , hlina  ) od vozidla
 • presah lišty za zadné čelo cca 200 mm
Uzatváracie zámky odsypovej lišty

Uzatváracie zámky odsypovej lišty

 • samozaklápacie otvory  zaisťovania zadného čela
 • v rovine s podlahou
Zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu CRAMARO

Zaplachtovanie k prednému čelu  CRAMARO

 • vysokoefektívne zaplachtovanie k prednej časti nadstavby ( prednému čelu )
 • rolované pomocou mechanickej prevodovky s kľukou umiestnenenou na prednom čele
 • vedenie konštrukcie plachty pomocou oceľových laniek po bočnej strane profilu nadstavby
 • oblúková konštrukcia plachtovania ( komfortnejší prechod plachtovania ponad materiál )
 • plachty odolné voči teplote pre využitie transportu asfaltových zmesí
Ochrana zadných skupinových svetiel

Ochrana zadných skupinových svetiel

 • určená k ochrane zadných skupinových  svetiel
 • dizajn ochrany  navrhnutý pre každý model svetla individuálne
 • ochrana v prevedení FE
Bezpečnostná podpera nadstavby

Bezpečnostná podpera nadstavby

 • sklopná FE podpera s madlom pre bezpečný pohyb v priestore nadstavby pri servisných zásahoch
Gumové dorazy na pomocnom ráme

Gumové dorazy na pomocnom ráme

 • komfortné  uloženie nadstavby pri dosadaní  nadstavby na pomocný rám
 • vymeniteľné formou skrutiek v prípade opotrebenia
Súbory na stiahnutie
Katalógový list

Katalógový list obsahuje zhrnutie informácií jednostranných termo nadstavieb S1G

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu sklápacej plošiny S1. Skrátená inštrukcia pre vodiča.

Servisná knižka

Servisná knižka spoločnosti VS Mont. Informácie o servisných strediskách, povinnosti a plán servisných prehliadok.

Vypracujte mi cenovú ponuku

Kontakt